[Full] Luật bóng rổ – Quy tắc thi đấu cơ bản và đầy đủ nhất

[Full] Luật bóng rổ – Quy tắc thi đấu cơ bản và đầy đủ nhất

Bản Full luật bóng rổ – Quy tắc thi đấu cơ bản và đầy đủ nhất, mới nhất, chính xác nhất sẽ Wiki tổng hợp ở trong bài viết này. 

UỶ BAN THỂ DỤC THỂ THAO                                                                                                             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                                                                                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 1185/QĐ – UBTDTT                                                                                                                                                       Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG – CHỦ NHIỆM UỶ BAN TDTT

Về việc ban hành Luật Bóng rổ

BỘ TRƯỞNG – CHỦ NHIỆM UỶ BAN THỂ DỤC THỂ THAO

– Căn cứ Nghị định số 22/2003/CP ngày 11/3/2003 của chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Uỷ ban Thể dục Thể thao.

– Xét yêu cầu về phát triển và nâng cao thành tích môn Bóng rổ ở Việt Nam.

– Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ thể thao Thành tích cao II.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Nay ban hành Luật Bóng rổ gồm 2 phần 8 chương và 50 điều.

ĐIỀU 2: Luật Bóng rổ được áp dụng trong các cuộc thi đấu Bóng rổ từ cơ sở đến toàn quốc và thi đấu Quốc tế tại Việt Nam.

ĐIỀU 3: Các cuộc thi đấu toàn quốc có thể ra Điều lệ thích hợp với thực tế nhưng không được trái với các Điều ghi trong Luật này.

ĐIỀU 4: Luật này thay thế cho các Luật đã ban hành trước đây và có hiệu lực kể từ ngày ký.

ĐIỀU 5: Các ông Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Thể thao Thành tích cao II, Sở Thể dục Thể thao các Tỉnh, Thành; Thủ trưởng các Vụ, đơn vị có liên quan thuộc Uỷ ban TDTT chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

BỘ TRƯỞNG – CHỦ NHIỆM

Nguyễn Danh Thái

(Đã Ký)

MỤC LỤC

 • CHƯƠNG I: TRẬN ĐẤU
  ĐIỀU 1: Định nghĩa
 • CHƯƠNG II : KÍCH THƯỚC SÂN BÃI VÀ TRANG THIẾT BỊ
  ĐIỀU 2: Sân thi đấu
  ĐIỀU 3 : Trang thiết bị
 • CHƯƠNG III: ĐỘI BÓNG
  ĐIỀU 4: Đội bóng
  ĐIỀU 5: Các cầu thủ bị chấn thương
  ĐIỀU 6: Đội trưởng – Nhiệm vụ và quyền hạn
  ĐIỀU 7: Huấn luyện viên – Nhiệm vụ và quyền hạn
 • CHƯƠNG IV: LUẬT CHƠI BÓNG RỔ CƠ BẢN- LUẬT THI ĐẤU BÓNG RỔ
  ĐIỀU 8: Thời gian thi đấu – Trận đấu hòa và hiệp phụ
  ĐIỀU 9: Bắt đầu, kết thúc trận đấu và hiệp đấu
  ĐIỀU 10: Trình trạng của bóng
  ĐIỀU 11: Quy tắc về vị trí của cầu thủ và trọng tài
  ĐIỀU 12: Nhảy tranh bóng và quyền sở hữu bóng luân phiên
  ĐIỀU 13: Cách chơi bóng
  ĐIỀU 14: Kiểm soát bóng
  ĐIỀU 15: Động tác ném rổ
  ĐIỀU 16: Bóng được tính điểm và số điểm
  ĐIỀU 17: Phát bóng biên
  ĐIỀU 18: Hội ý
  ĐIỀU 19: Thay người
  ĐIỀU 20: Đội thua vì bị truất quyền thi đấu
  ĐIỀU 21: Đội thua vì bỏ cuộc
 • CHƯƠNG V: PHẠM LUẬT
  ĐIỀU 22: Phạm luật
  ĐIỀU 23: Cầu thủ ở ngoài biên và bóng ở ngoài biên
  ĐIỀU 24: Luật dẫn bóng
  ĐIỀU 25: Luật chạy bước
  ĐIỀU 26: Luật 3 giây
  ĐIỀU 27: Cầu thủ bị kèm sát
  ĐIỀU 28: Luật 8 giây
  ĐIỀU 29: Luật 24 giây
  ĐIỀU 30: Bóng trở về sân sau
  ĐIỀU 31: Can thiệp vào bóng

 

CHƯƠNG I. TRẬN ĐẤU

 1. ĐIỀU 1: ĐỊNH NGHĨA

1.1. Trận đấu bóng rổ

Một trận đấu bóng rổ bao gồm 2 đội, mỗi đội tối đa có 5 VĐV (cầu thủ).  Mục tiêu của mỗi đội bóng khi thi đấu trên sân là: “thực hiện các kỹ thuật chơi bóng rổ từ cơ bản đến nâng cao, làm thế nào để đưa bóng vào rổ của đối phương và ngăn cho đối thủ không ghi bóng vào rổ của đội mình. Mỗi một quả bóng vào rổ đối phương (được trọng trài tính là đúng luật) sẽ tương đương với một điểm. Đội nào càng ghi được nhiều điểm thì đội đó giành chiến thắng.

Ngoài 2 đội bóng trực tiếp tham gia tranh tài thì một trận đấu bóng rổ còn được điều khiển bởi các trọng tài, trọng tài bàn và một giám sát.

1.2. Rổ bóng: Rổ của đội bạn/Rổ của đối thủ

Rổ được bảo vệ chính là rổ của đội bạn. Ngược lại, rổ tấn công ghi điểm là rổ của đối phương.

1.3 Đội thắng

Như chúng tôi đã nói ở trên, trong thời gian thi đấu chính thức, đội nào ghi được nhiều điểm hơn thì đồng nghĩa với việc đội đó sẽ giành được chiến thắng.

CHƯƠNG II : KÍCH THƯỚC SÂN BÃI VÀ TRANG THIẾT BỊ

 1. ĐIỀU 2: LUẬT BÓNG RỔ – SÂN THI ĐẤU

Bạn có thể tham khảo bài định nghĩa, phân vùng và kích thước sân bóng rổ tiêu chuẩn để hiểu hơn về quy tắc của sân bóng rổ

 1. ĐIỀU 3 : LUẬT BÓNG RỔ – TRANG THIẾT BỊ

Tổng hợp các trang thiết bị được quy định trong môn bóng rổ gồm có:

– Bảng rổ (rổ có lưới, cột rổ, giá đỡ bảng rổ)

– Quả bóng rổ có kích thước thi đấu tiêu chuẩn

– Đồng hồ (đồng hồ thi đấu, đồng hồ 24 giây, đồng hồ tính thời gian bóng chết để tính thời gian hội ý)

– Bảng điểm

– Hai thiết bị tín hiệu để thông báo (có âm thanh riêng biệt)

– Biên bản ghi điểm

– Bảng báo lỗi cá nhân

– Bảng báo lỗi đồng đội

– Bảng thông báo quyền luân phiên phát bóng,

– Sàn thi đấu.

– Sân thi đấu.

– Các thiết bị ánh sáng trên sân.

CHƯƠNG III: ĐỘI BÓNG

 1. ĐIỀU 4: LUẬT BÓNG RỔ – ĐỘI BÓNG

4.1 Định nghĩa:

4.1.1. Cầu thủ của một đội có đủ tư cách tham dự thi đấu khi cầu thủ đã đó được uỷ quyền tham dự thi đấu cho đội đó và phải phù hợp với điều luật và điều lệ, kể cả điều luật có quy định độ tuổi của Ban tổ chức giải.

4.1.2. Cầu thủ của đội được phép tham dự thi đấu khi tên của cầu thủ đó đã được đăng ký vào tờ ghi điểm trước khi bắt đầu trận đấu và miễn là cầu thủ đó không vi phạm lỗi truất quyền thi đấu hay vi phạm 5 lỗi.

4.1.3. Trong thời gian thi đấu, cầu thủ của đội sẽ:

– Là cầu thủ chính thức khi cầu thủ đó ở trên sân thi đấu và được phép tham dự thi đấu.

– Là cầu thủ dự bị khi cầu thủ đó không có mặt trên sân thi đấu nhưng được phép tham dự thi đấu.

– Là cầu thủ bị truất quyền thi đấu (bị loại) khi cầu thủ đó vi phạm 5 lỗi và không được phép tham dự thi đấu nữa.

4.1.4 Trong thời gian nghỉ giữa các hiệp, tất cả các thành viên của đội được xem xét như là các cầu thủ.

4.2. Luật quy định:

4.2.1 Mỗi đội bóng gồm có :

– Không quá 12 vận động viên được phép tham dự thi đấu bao gồm cả đội trưởng.

– Một HLV, nếu đội có yêu cầu thì được bổ sung thêm một trợ lý HLV.

– Tối đa 5 thành viên đi theo đội được phép ngồi tại khu vực ghế ngồi của đội và có nhiệm vụ đặc biệt (ví dụ: Lãnh đội, bác sỹ, nhân viên y tế, nhân viên xoa bóp, nhân viên thống kê, phiên dịch..).

4.2.2 Năm cầu thủ chính thức của mỗi đội ở trên sân trong thời gian thi đấu và có thể được thay thế trở thành cầu thủ dự bị.

4.2.3 Một cầu thủ dự bị trở thành cầu thủ chính thức và cầu thủ chính thức trở thành cầu thủ dự bị khi:

– Trọng tài cho phép cầu thủ dự bị vào sân thi đấu.

– Trong thời gian hội ý hay thời gian nghỉ giữa các hiệp đấu, đề nghị thay cầu thủ phải đệ trình tới trọng tài ghi điểm.

4.3 Trang phục

4.3.1 Trang phục thi đấu của mỗi đội:

– Áo phải cùng màu kể cả trước và sau lưng. Tất cả các cầu thủ phải bỏ áo trong quần. Được phép mặc trang phục áo liền quần.

– Áo lót không cùng chủng loại với áo thi đấu không được mặc ở bên trong của áo quần thi đấu, trừ trường hợp cầu thủ được phép của bác sĩ. Nếu được phép, áo mặc bên trong phải cùng màu với áo thi đấu.

– Quần thi đấu phải đồng màu ở phía trước và phía sau, nhưng không nhất thiết phải cùng màu với áo thi đấu.

– Quần trong (quần lót) dài hơn quần thi đấu có thể được mặc, nhưng phải cùng màu với quần thi đấu.

4.3.2 Cầu thủ của mỗi đội phải mặc áo có số trước ngực và sau lưng, số áo phải rõ ràng, tương phản với màu áo.

Số áo phải được nhìn thấy rõ ràng, và :

– Số áo ở sau lưng có chiều cao ít nhất là 20 cm.

– Số áo trước ngực có chiều cao ít nhất 10 cm.

– Chiều rộng của số áo không được nhỏ hơn 2cm.

– Các đội sử dụng số áo từ số 4 đến số 15. Đối với các cuộc thi đấu cấp quốc gia thì Liên đoàn Bóng rổ quốc gia có thể cho phép sử dụng các số áo tối đa là 2 đơn vị (đơn vị hàng chục)

– Các cầu thủ của cùng một đội không được mang số áo giống nhau.

– Bất cứ quảng cáo hay biểu tượng cũng đều được phải đặt cách số áo ít nhất 5cm.

4.3.3 Mỗi đội phải có ít nhất 2 bộ trang phục thi đấu và:

– Đội được ghi tên đầu tiên trong chương trình thi đấu (là đội chủ nhà) sẽ sử dụng trang phục thi đấu màu sáng (thường là màu trắng).

– Đội được ghi tên thứ hai trong chương trình thi đấu (là đội khách) sẽ sử dụng trang phục thi đấu (áo) màu tối.

Tuy nhiên, nếu hai đội thống nhất họ có thể trao đổi màu trang phục thi đấu cho nhau.

4.4. Trang thiết bị khác:

4.4.1. Mọi vật dụng do các cầu thủ sử dụng phải phù hợp với trận đấu. Không được mang bất cứ vật gì được thiết kế nhằm tăng thêm chiều cao hoặc tầm với của cầu thủ, điều này tạo ra sự lợi thế không trung thực.

4.4.2. Các cầu thủ không được mang bất cứ vật gì gây nguy hiểm cho cầu thủ khác.

# Những vật dụng không được phép mang là :

– Các đồ bảo vệ ngón tay, bàn tay, cổ tay, khuỷu tay, cẳng tay, các vật cứng hoặc dây lưng quần làm bằng da, bằng nhựa dẻo, bằng kim loại hoặc bất cứ vật cứng nào khác, thậm chí những vật này đã được bọc lại bằng vật liệu mềm.

– Vật dụng có thể làm đứt da hoặc làm xước da (móng tay phải cắt ngắn).

– Kẹp tóc, mũ, đồ trang sức, lưới buộc tóc.

# Những vật dụng được phép mang vào sân đấu:

– Các đồ bảo vệ vai, cánh tay, đùi, cẳng chân, nếu những vật liệu này dược bao bọc tốt.

– Bao chằng đầu gối nếu được bao phủ đúng qui định.

– Đồ bảo vệ chấn thương mũi, thậm chí được làm bằng vật liệu cứng.

– Kính đeo mắt nếu không gây nguy hiểm cho cầu thủ khác.

– Dây buộc tóc rộng tối đa 5cm, không làm xước da và bằng vải một màu, bằng nhựa dẻo hoặc bằng cao su.

 

 1. ĐIỀU 5: LUẬT BÓNG RỔ – CÁC CẦU THỦ BỊ CHẤN THƯƠNG

5.1 Trong trường hợp có cầu thủ bị chấn thương thì trọng tài có thể dừng trận đấu.

5.2 Nếu có chấn thương xảy ra khi bóng sống. Trọng tài sẽ không thổi còi cho tới khi đội kiểm soát bóng đá ném rổ, mất quyền kiểm soát bóng, đã giữ lại bóng hoặc bóng trở thành bóng chết. Trong trường hợp cần thiết, để bảo vệ cầu thủ chấn thương thì trọng tài có thể dừng trận đấu ngay lập tức,

5.3 Nếu một cầu thủ chấn thương không thể tiếp tục thi đấu ngay (trong khoảng 15 giây) hoặc cần điều trị thì phải thay ngay cầu thủ bị chấn thương hay đội phải thi đấu ít hơn 5 cầu thủ.

5.4 Các HLV, trợ lý HLV, các cầu thủ dự bị và các thành viên đi theo đội có thể vào sân thi đấu khi được phép của trọng tài để xem xét hỗ trợ cho cầu thủ bị chấn thương trước khi cầu thủ đó được thay thế.

5.5 Một bác sĩ có thể vào sân mà không cần sự cho phép của trọng tài nếu trong trường hợp theo sự đánh giá của bác sĩ cầu thủ bị chấn thương cần chữa trị y tế khẩn cấp.

5.6 Trong trận đấu, bất cứ cầu thủ bị chảy máu hoặc có vết thương vẫn còn rỉ máu phải được thay cầu thủ khác. Cầu thủ đó chỉ có thể trở lại sân sau khi máu ngừng chảy và vùng bị thương hoặc vết thương đã được băng bó đảm bảo an toàn.

Nếu cầu thủ bị chấn thương hay bất kỳ cầu thủ nào bị chảy máu hay vết thương vẫn còn rỉ máu mà hồi phục trong thời gian xin hội ý hoặc trong khi đồng hồ thi đấu dừng, cầu thủ đó có thể tiếp tục được thi đấu.

5.7 Nếu một cầu thủ bị chấn thương được ném phạt, cầu thủ thay thế sẽ thực hiện ném phạt. Cầu thủ thay thế đó không được thay ra cho đến khi anh ta thi đấu hết một pha và đồng hồ thi đấu tiếp tục chạy lại.

5.8 Một cầu thủ được HLV lựa chọn thi đấu ngay từ đầu trận đấu có thể được thay thế trong trường hợp bị chấn thương. Trong trường hợp này, nếu đội đối phương mong muốn thì cũng được phép thay thế số cầu thủ dự bị như số cầu thủ của đội được thay thế.

 

 1. ĐIỀU 6: LUẬT BÓNG RỔ – ĐỘI TRƯỞNG – NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

6.1 Đội trưởng là đại diện cho đội mình trên sân. Đội trưởng có thể tiếp xúc với trọng tài trong quá trình thi đấu để có những thông tin cần thiết với thái độ nhã nhặn tuy nhiên chỉ khi bóng chết và đồng hồ thi đấu dừng.

6.2 Đội trưởng có thể hành động như là HLV.

6.3 Khi kết thúc trận đấu, đội trưởng sẽ thông báo cho trọng tài nếu đội có khiếu nại về kết quả trận đấu và ký vào biên bản biên bản kết quả trận đấu ở phần được đánh dấu là chữ ký của đội trưởng trong trường hợp có khiếu nại.

 1. ĐIỀU 7: LUẬT BÓNG RỔ – HUẤN LUYỆN VIÊN – NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

7.1 Ít nhất 20 phút trước khi trận đấu bắt đầu, mỗi HLV hay đại diện của HLV sẽ trao cho trọng tài ghi điểm danh sách họ tên và số áo của các cầu thủ thi đấu trong trận đó cũng như tên của đội trưởng, HLV và trợ lý HLV. Tất cả những cầu thủ đã được đăng ký tên với trọng tài ghi điểm đều được phép tham gia thi đấu, thậm chí họ được phép đến muộn hơn sau khi thời gian thi đấu đã bắt đầu.

7.2 Ít nhất 10 phút trước trận đấu, mỗi HLV sẽ khẳng định lại danh sách họ tên và số áo của cầu thủ đội mình, tên của các HLV và ký tên vào tờ ghi điểm. Đồng thời cũng thông báo 5 cầu thủ tham dự thi đấu đầu tiên. HLV đội A sẽ cung cấp thông này trước.

7.3 HLV và trợ lý HLV (cũng như các cầu thủ dự bị và các cán bộ đi theo đội) là những người được phép và được ngồi trong khu vực ghế ngồi dành cho đội trừ khi có những điều khác đã được nêu trong điều luật này.

7.4 Trong thời gian thi đấu chỉ khi bóng chết và đồng hồ thi đấu đã dừng thì HLV và trợ lý HLV mới được phép tới bàn trọng tài để nhận những thông tin thống kê.

7.5 Chỉ có HLV mới được phép đứng trong thời gian thi đấu. HLV có quyền thông tin cho cầu thủ bằng lời nói trong khi thi đấu nếu HLV vẫn sát cánh bên đội ở khu vực ghế ngồi của đội.

7.6 Nếu có trợ lý HLV thì phả i đăng ký tên vào Biên bản ghi điểm trướ c khi trận đấu bắt đầu (không cần chữ ký) . Anh ta sẽ phải đảm nhận trách nhi ệm và quyền hạn của HLV nếu vì lý do nào đó HLV không thể tiếp tục đảm nhiệm được nhiệm vụ của mình.

7.7 Khi đội trưởng rời khỏi sân đấu thì HLV phải thông báo với trọng tài chính số áo của cầu thủ sẽ là đội trưởng trên sân thi đấu.

7.8 Đội trưởng có thể hành động như HLV nếu không có HLV hay HLV không thể tiếp tục đảm đương công việc và không có trợ lý HLV được đăng ký trong biên bản ghi điểm (hoặc trợ lý HLV không thể đảm đương công việc). Nếu đội trưởng phải rời sân đấu với bất kỳ lý do chính đáng nào, anh ta vẫn có thể tiếp tục hành động như HLV nhưng nếu anh ta phải rời sân lý do mắc lỗi truất quyền thi đấu, hoặc anh ta không thể làm đội trưởng do bị chấn thương, không thể đảm nhận vai trò HLV thì lúc này người đội trưởng có thể thay thế hành động như HLV.

CHƯƠNG IV: LUẬT CHƠI BÓNG RỔ CƠ BẢN- LUẬT THI ĐẤU BÓNG RỔ

 1. ĐIỀU 8: QUY TẮC THI ĐẤU – THỜI GIAN THI ĐẤU, TRẬN ĐẤU HOÀ VÀ HIỆP PHỤ

8.1. Một trận đấu bao gồm bốn hiệp, mỗi hiệp 10 phút.

8.2. Thời gian nghỉ giữa hiệp 1 và hiệp 2, nghỉ giữa hiệp 3 và hiệp 4 và giữa các hiệp phụ đều là 2 phút.

8.3. Thời gian nghỉ giữa hiệp 2 và hiệp 3 là 15 phút.

8.4. Thời gian chuẩn bị trước khi trận đấu bắt đầu là 20 phút.

8.5. Thời gian nghỉ giữa trận đấu bắt đầu như sau:

– 20 phút trước khi trận đấu bắt đầu.

– Khi đồng hồ thi đấu thông báo kết thúc thời gian hiệp đấu.

8.6. Thời gian nghỉ giữa trận đấu kết thúc như sau

– Vào thời điểm bắt đầu của hiệp đấu thứ nhất sau khi một cầu thủ chạm bóng đúng luật trong nhảy tranh bóng.

– Vào thời điểm bắt đầu các hiệp đấu tiếp theo khi một cầu thủ trên sân thi đấu chạm bóng đúng luật sau khi phát bóng.

8.7. Nếu trận đấu có tỷ số hoà khi kết thúc thời gian thi đấ u của hiệp thứ tư, thì trận đấu sẽ tiếp tục bằng các hiệp phụ, thời gian của mỗi hiệp là 5 phút để có tỷ số thắng thua cách biệt.

8.8. Nếu lỗi vi phạm xảy ra vừa đúng lúc đồng hồ thi đấu phát tín hiệu âm thanh thông báo kết thúc thời gian thi đấu thì các quả ném phạt sẽ được thực hiện ngay sau khi kết thúc thời gian thi đấu.

8.9. Nếu các quả ném phạt được thực hiện trong thời gian hiệp phụ thì tất cả các lỗi xảy ra sau khi kết thúc thời gian thi đấu sẽ được xem là các lỗi xảy ra trong thời gian nghỉ giữa hiệp đấu và các quả ném phạt sẽ được tiến hành khi bắt đầu hiệp đấu tiếp theo.

 • ĐIỀU 9: QUY TẮC THI ĐẤU – BẮT ĐẦU, KẾT THÚC HIỆP ĐẤU VÀ TRẬN ĐẤU

9.1. Hiệp đấu thứ nhất bắt đầu khi một cầu thủ nhảy tranh bóng chạm bóng đúng luật.

9.2. Tát cả các hiệp khác bắt đầu khi một cầu thủ trên sân chạm bóng hay được chạm bóng đúng luật sau quả phát bóng biên.

9.3. Trận đấu không thể bắt đầu nếu một đội không có 5 cầu thủ sẵn sàng thi đấu trên sân.

9.4. Đối với tất cả các trận đấu đội được ghi tên nêu đầu tiên trong chương trình (đội chủ nhà) sẽ được ngồi ở khu vực ghế ngồi và bảo vệ rổ ở bên trái của bàn trọng tài. Tuy nhiên, nếu hai đội liên quan đều thống nhất với nhau thì có thể thay đổi khu ghế ngồi và rổ của đội cho nhau.

9.5 Trước khi bắt đầu thi đấu hiệp thứ nhất và hiệp thứ ba, các đội đều được phép khởi động ở nửa sân đặt rổ của đội đối phương.

9.6 Các đội phải đổi sân ở nửa thời gian thi đấu sau của hiệp đấu (hiệp thứ 3).

9.7. Trong tất cả các hiệp phụ, các đội sẽ tiếp tục thi đấu theo hướng rổ như trong hiệp đấu thứ

9.8 Thời gian thi đấu của một hiệp đấu, hiệp phụ hay trận đấu sẽ kết thúc khi đồng hồ thi đấu phát tín hiệu âm thanh thông báo kết thúc thời gian thi đấu.

 1. ĐIỀU 10: QUY LUẬT CHƠI BÓNG RỔ – TÌNH TRẠNG CỦA BÓNG

10.1 Bóng có thể là bóng sống hay bóng chết.

10.2 Bóng trở thành bóng sống khi :

– Nhảy tranh bóng, bóng được một cầu thủ nhảy tranh bóng chạm đúng luật.

– Thực hiện quả ném phạt, bóng được trao cho cầu thủ ném phạt ở vị trí ném phạt.

– Thực hiện quả phát bóng biên, bóng được trao cho cầu thủ phát bóng ở vị trí phát bóng biên.

10.3.  Bóng trở thành bóng chết khi :

– Quả ném rổ được tính điểm hay quả ném phạt đã được thực hiện.

– Có tiếng còi của trọng tài trong khi bóng sống.

– Quả ném phạt chắc chắn bóng không vào rổ mà được tiếp tục bằng:

+ Một quả ném phạt khác.

+ Thêm một quả ném phạt hay nhiều quả ném phạt khác hay quả phát bóng.

– Đồng hồ thi đấu phát tín hiệu âm thanh kết thúc thời gian một hiệp đấu.

– Đồng hồ 24 giây phát tín hiệu âm thanh trong khi một đội đang kiểm soát bóng sống.

– Bóng đang bay trên trong một lần ném rổ và một cầu thủ của một trong hai đội chạm vào bóng khi:

+ Trọng tài thổi còi.

+ Đồng hồ thi đấu phát tín hiệu âm thanh thông báo kết thúc thời gian thi đấu của một hiệp.

+ Đồng hồ 24 giây phát tín hiệu âm thanh.

10.4. Bóng không trở thành bóng chết và điểm được tính nếu thực hiện khi:

– Bóng đang bay trên không trong lần ném rổ ghi điểm và

+ Trọng tài thổi còi.

+ Đồng hồ thi đấu phát tín hiệu âm thanh báo kết thúc thời gian thi đấu của một hiệp.

+ Đồng hồ 24 giây phát tín hiệu âm thanh.

– Bóng bay trên không trong lần ném phạt khi trọng tài thổi còi vì bất kỳ cầu thủ nào của hai đội trừ cầu thủ ném phạt vi phạm các điều luật khác.

– Đối phương phạm lỗi trong khi bóng vẫn ở trong tầm kiểm soát của cầu thủ có động tác ném rổ với hoạt động liên tục trước khi có lỗi xảy ra.

Điều khoản này không áp dụng và điểm sẽ không được tính nếu trọng tài thổi còi khi:

+ Đồng hồ thi đấu phát tín hiệu âm thanh thông báo kết thúc thời gian thi đấu của một hiệp đấu.

+ Đồng hồ 24 giây phát tín hiệu âm thanh.

+ Động tác ném rổ mới được thực hiện.

 1. ĐIỀU 11: QUY ĐỊNH VỀ VỊ TRÍ CỦA CẦU THỦ VÀ TRỌNG TÀI

11.1. Vị trí của cầu thủ được xác định bởi vị trí mà cầu thủ đang tiếp xúc mặt sân. Khi một cầu thủ nhảy lên trên không, vị trí được xác định là vị trí mà cầu thủ đã chạm mặt sân trước khi bật nhảy, được tính bao gồm đường biên, đường 3 điểm, đường ném phạt và những đường giới hạn của khu vực ném phạt.

11.2 Vị trí của trọng tài được xác định giống cách xác định vị trí của cầu thủ. Khi bóng chạm trọng tài cũng giống như bóng chạm sân ở vị trí của trọng tài.

Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu sâu hơn về các vị trí của các cầu thủ trong những bài sau.

 1. ĐIỀU 12: NHẢY TRANH BÓNG VÀ QUYỀN SỞ HỮU BÓNG LUÂN PHIÊN

12.1 Định nghĩa

12.1.1 Một lần nhảy tranh bóng được thực hiện khi trọng tài tung bóng giữa hai đối thủ ở vòng tròn giữa sân khi bắt đầu hiệp đấu đầu tiên.

12.1.2 Giữ bóng diễn ra khi có một hoặc nhiều cầu thủ của cả 2 đội dùng một hoặc hai tay giữ chặt bóng mà không có cầu thủ nào giành được quyền kiểm soát bóng trừ và không có sự thô bạo quá mức.

12.2 Thủ tục

12.2.1 Khi nhảy tranh bóng, hai cầu thủ nhảy tranh bóng sẽ đứng cả hai chân trong nửa vòng tròn gần rổ của đội mình với một bàn chân đặt gần sát điểm giữa đường giữa sân.

12.2.2 Các cầu thủ cùng đội không được chiếm vị trí liền kề nhau ở xung quanh vòng tròn nếu có một cầu thủ đối phương đứng chen vào một trong những vị trí đó.

12.2.3 Trọng tài sẽ tung bóng lên cao (thẳng đứng) giữa hai cầu thủ, bóng được tung lên đến điểm cao nhất mà cầu thủ có thể với tới khi nhảy lên.

12.2.4 Bóng được chạm bằng một tay hoặc hai tay của một cầu thủ hay cả hai cầu thủ nhảy nhảy tranh bóng sau khi bóng lên đến điểm cao nhất.

12.2.5 Không một cầu thủ nhảy tranh bóng nào được phép di chuyển khỏi vị trí trước khi bóng được chạm đúng luật.

12.2.6 Không một cầu thủ nhảy tranh bóng nào được bắt bóng hoặc chạm bóng hơn hai lần cho đến khi bóng được chạm một cầu thủ không nhảy tranh bóng hay bóng chạm sân thi đấu.

12.2.7 Nếu bóng không được chạm bởi ít nhất một trong hai số cầu thủ nhảy tranh bóng , động tác tung bóng sẽ được thực hiện lại.

12.2.8 Không được để bất cứ bộ phận nào của cơ thể cầ u thủ nhảy tranh bóng chạm vạch hay vượt qua vòng tròn giữa sân (theo trục thẳng đứng) trước khi chạm vào bóng.

Vi phạm Điều 12.2.1, 12.2.4, 12.2.5, 12.2.6 và 12.2.8 là vi phạm luật.

12.3 Các tình huống nhay tranh bóng

+ Tình huống nhảy tranh bóng diễn ra khi:

– Hai đội cùng giữ chặt bóng.

– Bóng ra ngoài biên, trọng tài không xác định rõ hay không biết ai là cầu thủ cuối cùng chạm bóng.

– Vi phạm lỗi 2 quả ném phạt, khi quả ném phạt cuối cùng hay chỉ một quả ném phạt không thành công.

– Bóng sống bị kẹt trên giá đỡ bảng rổ (trừ trường hợp ném phạt).

– Bóng chết khi không đội nào kiểm soát bóng hay đã giành được quyền kiểm soạt bóng.

– Huỷ bỏ các lỗi phạt như nhau của cả hai đội, không áp dụng hình thức xử phạt nào nữa và không đội nào kiểm soạt bóng hay giành được quyền kiểm soát bóng trước lỗi vi phạm hay vi phạm luật trước đó.

– Bắt đầu hiệp đấu thứ nhất.

12.4 Sở hữu bóng luân phiên

12.4.1 Sở hữu bóng luân phiên là một biện pháp làm cho bóng trở thành bóng sống bằng một lần phát bóng vào sân hơn là phải nhảy tranh bóng.

12.4.2 Trong tất cả các tình huống nhảy tranh bóng thì cả hai đội đều có quyền sở hữu bóng luân phiên tại nơi gần nhất với nơi xảy ra tình huống nhảy tranh bóng.

12.4.3 Đội không giành được quyền kiểm soát bóng sống trên sân sau lần nhảy tranh bóng (để bắt đầu hiệp đấu đầu tiên) sẽ bắt đầu được sở hữu bóng luân phiên.

12.4.4 Đội nhận được quyền sở hữu bóng luân phiên tiếp theo khi kế t thúc bất kỳ hiệp đấu nào cũng sẽ bắt đầu hiệp đấu tiếp theo bằng quả ném phát bóng tại đường giữa sân kéo dài, đối diện với bàn trọng tài.

12.4.5 Quyền sở hữu bóng luân phiên.

– Bắt đầu: Khi bóng được trao cho một cầu thủ phát bóng vào sân.

– Kết thúc khi:

+ Một cầu thủ chạm vào bóng chạm vào một cầu thủ đúng luật.

+ Đội được quyền ném phát bóng vi phạm luật.

+ Bóng sống bị kẹt vào giá đỡ bảng rổ trong khi ném phát bóng.

12.4.6 Đội nhận được quyền sở hữu bóng luân phiên sẽ ném nóng vào sân và được xác định bằng mũi tên quyền sở hữu bóng luân phiên chỉ hướng tới rổ của đối phương. Hướng chỉ của mũi tên sẽ đảo ngược lại ngay lập tức khi lần ném phát bóng kết thúc.

12.4.7 Đội nhận được quyền sở hữu bóng luân phiên mà phát bóng vi phạm luật sẽ mất quyền phát bóng. Mũi tên sở hữu bóng luân phiên sẽ đảo ngược lại ngay lập tức, đội đối phương sẽ được quyền phát bóng trong tình huống nhảy tranh bóng tiếp theo. Trận đấu sẽ được tiếp tục lại bằng việc trao bóng cho đội đối phương để phát bóng vàn san như sau lần phạm luật thông thường (Ví dụ: Không phải là lần phát bóng luân phiên)

12.4.8 Lỗi không do đội nào:

– Trước khi bắt đầu một hiệp đấu không phải là hiệp đấu đầu tiên.

– Trong quá trình sở hữu quyền phát bóng luân phiên.

Nếu lỗi xảy ra trong lần phát bóng đầu tiên để bắt đầu một hiệp đấu, sau khi bóng đã được trao cho cầu thủ phát bóng nhưng trước khi bóng chạm vào một cầu thủ khác trên sân thì lỗi được coi là đã xảy ra trong thời gian thi đấu và sẽ bị phạt theo luật.

Nếu lỗi xảy ra trong lần phát bóng đầu tiên để bắt đầu một hiệp đấu, sau khi bóng đã được trao cho cầu thủ phát bóng nhưng trước khi bóng chạm vào một cầu thủ khác trên sân thì lỗi được coi là đã xảy ra trong thời gian thi đấu và sẽ bị phạt theo luật.

 1. ĐIỀU 13: LUẬT VÀ CÁCH CHƠI BÓNG RỔ

13.1 Định nghĩa:

Trong trận đấu, bóng chỉ được chơi bằng tay, có thể chuyền, ném, vỗ, lăn hay dẫn bóng theo bất cứ hướng nào nếu không vi phạm vào quy định trong những điều luật này.

13.2 Luật quy định:

13.2.1 Chạy dẫn bóng, đá bóng hay chặn bóng bằng bất cứ bộ phận nào của chân hay cố tình đấm bóng là vi phạm luật. Tuy nhiên, vô tình tiếp xúc với bóng bằng bất cứ bộ phận nào của chân thì đều không coi là phạm luật.

13.2.2 Đưa tay từ phía dưới qua vòng rổ và chạm vào bóng trong khi chuyển hay ném rổ bật bảng là vi phạm luật.

 1. ĐIỀU 14: QUY ĐỊNH THI ĐẤU – KIỂM SOÁT BÓNG

14.1 Một đội đang kiểm soát bóng khi một cầu thủ của đội đó đang giữ bóng, đang dẫn bóng hay có bóng sống tại vị trí của cầu thủ đó.

14.2 Đội tiếp tục kiểm soát bóng khi:

– Một cầu thủ của đội đang kiểm soát bóng sống.

– Bóng đang được chuyền giữa các cầu thủ của đội.

14.3. Đội mất quyền kiểm soát bóng khi:

– Đối phương giành được quyền kiểm soát bóng.

– Bóng trở thành bóng chết.

– Bóng rời khỏi tay cầu thủ ném rổ hay ném phạt.

 1. ĐIỀU 15: QUY ĐỊNH THI ĐẤU – ĐỘNG TÁC NÉM RỔ

15.1 Động tác ném rổ hay ném phạt là khi bóng được cầm trong một hoặc hai tay của cầu thủ rồi ném lên trên không hướng về rổ của đối phương.

Động tác vỗ bóng là khi bóng được đẩy bằng một hoặc hai tay hướng tới rổ của đối phương.

Động tác nhấn bóng là khi bóng bị áp lực úp bằng một hoặc hai tay vào trong rổ của đối phương.

Động tác đẩy bóng và động tác nhấn bóng cũng được xem như các động tác ném rổ để ghi điểm.

15.2 Động tác ném rổ như sau:

– Bắt đầu khi một cầu thủ có động tác chuyển động liên tục bình thường trước khi bóng rời tay có động tác ném rổ và theo nhận định của trọng tài là cầu thủ đã bắt đầu cố gắng ghi điểm bằng cách ném, nhấn hoặc vỗ bóng về phía rổ của đối phương.

– Kết thúc khi bóng rời cầu thủ, trong trường hợp cầu thủ bật nhảy ném rổ thì động tác ném rổ kết thúc khi cả hai chân của cầu thủ ném rổ đã trở về chạm mặt sân thi đấu.

– Cầu thủ cố gắng ghi điểm có thể bị cầu thủ đối phương giữ tay nhằm ngăn cản việc ghi điểm, thậm chí cầu thủ đó được xem là đã cố gắng ghi điểm. Trong trường hợp này, không cần thiết là bóng rời tay cầu thủ.

Số bước di chuyển hợp luật không liên quan tới động tác ném rổ.

15.3 Chuyển động liên tục của động tác ném rổ như sau:

– Khi cầu thủ cầm bóng bằng một hoặc hai tay đã bắt đầu động tác hướng lên trên cao để ném rổ.

– Có thể bao gồm chuyển động của 1 hoặc hai 2 cánh tay hoặc cơ thể của cầu thủ ném rổ để cố gắng ném rổ.

– Kết thúc khi toàn bộ một động tác ném rổ mới được thực hiện.

 1. ĐIỀU 16: QUY ĐỊNH THI ĐẤU – BÓNG ĐƯỢC TÍNH ĐIỂM VÀ SỐ ĐIỂM

16.1 Định nghĩa

16.1.1 Bóng được tính điểm là khi một quả bóng sống lọt vào trong rổ từ phía trên và ở bên trong rổ hay lọt qua rổ.

16.1.2 Bóng được công nhận là vào rổ khi bóng nằm trong vòng rổ và nằm dưới vòng rổ.

16.2 Luật quy định

16.2.1 Trong thi đấu, bóng của đội tấn công ném vào rổ đối phương được tính điểm như sau:

– Một quả ném phạt được tính 1 điểm.

– Bóng vào rổ từ khu vực 2 điểm được tính 2 điểm.

– Bóng vào rổ từ khu vực 3 điểm được tính 3 điểm.

Khi thực hiện quả ném phạt cuối cùng hay chỉ một quả ném phạt, bóng chạm vào vòng rổ trong khoảnh khắc rồi được chạm đúng luật bởi một cầu thủ tấn công hay một cầu thủ phòng ngự trước khi vào rổ thì được tính 2 điểm.

16.2.2 Nếu một cầu thủ vô tình đẩy bóng vào rổ của mình thì sẽ bị tính hai điểm và điểm này được tính cho đội trưởng của đội đối phương.

16.2.3 Nếu cầu thủ cố tình ném bóng vào rổ của đội mình, là phạm luật và bóng không được tính điểm.

16.2.4 Nếu một cầu thủ vô tình ném bóng vào rổ từ phía dưới là phạm luật.

 1. ĐIỀU 17: QUY ĐỊNH THI ĐẤU – PHÁT BÓNG BIÊN

17.1 Định nghĩa

17.1.1 Một quả bóng biên được thực hiện khi bóng được một cầu thủ đứng ở mép ngoài đường biên chuyển vào trong sân thi đấu.

17.2 Thủ tục:

17.2.1 Trọng tài phải đưa hay đặt bóng tại khu vực của cầu thủ thực hiện phát bóng. Trọng tài có thể tung hay chuyền bóng bật sân thi đấu cho một cầu thủ phát bóng biên với điều kiện:

– Trọng tài đứng cách cầu thủ phát bóng biên không quá 4 mét.

– Cầu thủ phát bóng biên đứng đúng vị trí theo sự hướng dẫn của trọng tài.

17.2.2 Cầu thủ sẽ thực hiện quả phát bóng biên tại vị trí gần nhất với nơi vi phạm luật theo sự hướng dẫn của trọng tài hay nơi trận đấu vừa bị dừng lại ngoại trừ ở phía sau bảng rổ.

17.2.3 Thực hiện quả phát bóng biên tại đường giữa sân kéo dài, đối diện vớ i bàn trọng tài trong các trường hợp: Bắt đầu tất cả các hiệp đấu ngoại trừ hiệp đấu thứ nhất, sau khi vi phạm các lỗi kỹ thuật, lỗi phản tinh thần thể thao hoặc lỗi truất quyền thi đấu, bất kể là một quả phạt hay quả phạt cuối cùng đã vào rổ hay không vào rổ. Cầu thủ phải đặt một chân vào một bên của đường giữa sân kéo dài và sẽ được phép chuyền bóng cho đồng đội ở bất cứ vị trí nào trên sân thi đấu.

Nếu lỗi xảy ra trong lần phát bóng đầu tiên để bắt đầu một hiệp đấu, sau khi bóng đã được trao cho cầu thủ phát bóng nhưng trước khi bóng chạm vào một cầu thủ khác trên sân thì lỗi được coi là đã xảy ra trong thời gian thi đấu và sẽ bị phạt theo luật.

 1. ĐIỀU 18: LUẬT BÓNG RỔ – HỘI Ý

18.1 Định nghĩa

Hội ý là thời gian bị gián đoạn của trận đấu được yêu cầu bởi HLV hay trợ lý HLV của một đội.

18.2 Luật quy định

18.2.1 Thời gian của mỗi lần hội ý không quá một phút.

18.2.2 Cơ hội cho một lần hội ý được bắt đầu khi :

– Bóng trở thành bóng chết, đồng hồ thi đấu dừng lại và trọng tài kết thúc việc thông báo với bàn trọng tài.

– Nếu một quả ném rổ được tính điểm, thì cơ hội xin hội ý dành cho đội không ghi điểm.

18.2.3 Cơ hội cho một lần hội ý kết thúc khi :

– Bóng được trao cho cầu thủ thực hiện phát bóng phạt hoặc quả ném phạt thứ nhất.

– Bóng được đặt ở vị trí thuộc một cầu thủ phát bóng biên.

18.2.4 Trong nửa đầu trận đấu (hiệp 1 và hiệp 2) mỗi đội được hội ý hai lần và nửa sau của trận đấu (hiệp 3 và 4) mỗi đội được xin hội ý 3 lần và được xin hội ý 1 lần ở mỗi hiệp phụ.

18.2.5 Các lần hội ý không được sử dụng trong mỗi hiệp đấu sẽ không được chuyển sang các hiệp đấu tiếp theo và các hiệp phụ.

18.2.6 Một lần hội ý sẽ dành cho đội có HLV đã có yêu cầu xin hội ý trước trừ khi lần hội ý được trao sau đội đối phương ném bóng vào rổ được tính điểm và không mắc lỗi.

18.3 Thủ tục

18.3.1 Chỉ có HLV hoặc trợ lý HLV mới có quyền xin hội ý. HLV sẽ đến bên bàn trọng tài và nói rõ “ Xin hội ý’’ đồng thời làm dấu hiệu xin hội ý bằng tay với bàn trọng tài.

18.3.2 Yêu cầu xin hội ý có thể được huỷ bỏ chỉ trước khi tín hiệu của trọng tài ghi điểm phát tín hiệu về yêu cầu xin hội ý.

18.3.3 Hội ý như sau:

– Bắt đầu khi trọng tài thổi còi và đưa ra ký hiệu hội ý.

– Kết thúc khi trọng tài thổi còi và gọi 2 đội trở lại sân thi đấu.

18.3.4 Ngay khi lần hội ý bắt đầu, trọng tài ghi điểm sẽ phát tín hiệu để thông báo với trọng tài là yêu cầu xin hội ý đã được xác lập.

Nếu bóng vào rổ đội có yêu cầu xin hội ý, trọng tài thời gian sẽ dừng đồng hồ thi đấu và phát tín hiệu âm thanh.

18.3.5 Trong thời gian hội ý (và trong thời gian nghỉ giữa trước khi bắt đầu hiệp đấu thứ 2 hoặc thứ 4 hoặc mỗi hiệp phụ) các cầu thủ có thể rời sân đấu và ngồi vào khu vực ghế ngồi của đội và những người được phép ở trong khu vực ghế ngồi của đội cũng có thể được vào sân thi đấu nếu các thành viên của đội vẫn ở gần khu vực ghế ngồi của đội.

18.4 Những giới hạn xin hội ý:

18.4.1 Không cho phép hội ý giữa hay sau một quả ném phạt hoặc nhiều quả ném phạt của 1 lần xử phạt cho đến khi bóng trở thành bóng chết lần nữa sau khi đồng hồ thi đấu chạy trở lại.

Ngoại trừ :

– Khi có một lỗi xảy ra giữa những quả ném phạt. Trong trường hợp này sẽ cho ném xong những quả phạt và cho hội ý trước khi tiến hành xử phạt lỗi mới.

– Khi có lỗi xảy ra trước khi bóng sống trở lại sau quả ném phạt cuối hoặc chỉ có một quả ném phạt. Trong trường hợp này sẽ cho hội ý trước khi tiến hành phạt lỗi mới.

– Khi có vi phạm luật trước khi bóng trở thành bóng sống sau quả ném phạt cuối hoặc chỉ có một quả ném phạt. Trong trường hợp này sẽ được phép hội ý trước khi thực hiện phát bóng.

Trong trường hợp có nhiều đợt ném phạt do xử phạt nhiều lỗi, mỗi đợt ném phạt sẽ được tiến hành xử lý riêng biệt.

18.4.2 Không cho đội ném rổ ghi điểm được hội ý khi đồng hồ thi đấu đã dừng sau quả ném rổ thành công ở hai phút cuối cùng của mỗi hiệp phụ, trừ khi trọng tài đã dừng trận đấu.

 1. ĐIỀU 19: LUẬT BÓNG RỔ – THAY NGƯỜI

19.1 Định nghĩa

Là sự yêu cầu tạm dừng trận đấu để thay đổi cầu thủ dự bị.

19.2 Luật quy định

19.2.1 Một đội có thể thay đổi cầu thủ hay nhiều cầu thủ trong một lần thay người.

19.2.2 Một cơ hội thay người được bắt đầu khi :

– Bóng trở thành bóng chết, đồng hồ thi đấu đã dừng và trọng tài đã kết thúc giao tiếp với bàn trọng tài.

– Đội không ghi điểm ở hai phút cuối cùng của hiệp thứ tư hay 2 phút cuối cùng của các hiệp thi đấu phụ.

19.2.3 Một cơ hội thay người kết thúc khi :

– Bóng ở vị trí thuộc cầu thủ chuẩn bị ném phạt quả thứ nhất hay chỉ một quả phạt.

– Bóng ở vị trí cầu thủ chuẩn bị phát bóng biên.

19.2.4 Một cầu thủ trở thành cầu thủ dự bị và một cầu thủ dự bị trở thành cầu thủ chính thức không được phép trở vào sân tham gia thi đấu hay rời sân đấu ngay mà chờ cho đến khi bóng lại trở thành bóng chết và sau khi đồng hồ thi đấu tiếp tục chạy trở lại.

Ngoại trừ :

– Đội có ít hơn 5 cầu thủ trên sân thi đấu.

– Cầu thủ có liên quan tới việc bị phạt lỗi đang ngồi trên ghế dự bị sau khi được thay người đúng luật.

– Cầu thủ bị chấn thương, đang được chữa trị hay vết thương đang bị rỉ máu và hồi phục trong thời gian nghỉ

19.3 Thủ tục:

19.3.1 Một cầu thủ dự bị có quyền yêu cầu thay người. Cầu thủ đó sẽ đến bàn trọng tài và nói rõ yêu cầu xin thay người, đưa ra ký hiệu thích hợp bằng tay hay ngồi vào ghế thay người. Cầu thủ đó phải chuẩn bị sẵn sàng cho thi đấu ngay.

19.3.2 Việc xin thay người có thể được huỷ bỏ chỉ trước khi tín hiệu âm thanh của trọng tài ghi điểm đã phát tín hiệu cho yêu cầu thay người đó.

19.3.3 Ngay khi nhận được yêu cầu thay người, một cơ hội thay người bắt đầu, trọng tài ghi điểm sẽ thông báo cho các trọng tài bằng tín hiệu âm thanh.

19.3.4 Cầu thủ dự bị sẽ đứng ở ngoài đường biên cho đến khi trọng tài đưa ra ký hiệu thay người và ra hiệu cho phép vào sân thi đấu.

19.3.5 Cầu thủ đã bị thay ra được phép đi thẳng đến khu vực ghế ngồi của đội mà không cần phải thông báo cho trọng tài ghi điểm hay trọng tài.

19.3.6 Việc thay người phải được thực hiện nhanh chóng. Một cầu thủ vi phạm l ỗi thứ 5 hay đã bị truất quyền thi đấu thì phải được thay ngay (trong khoảng 30 giây). Nếu trọng tài cho rằng có sự trì hoãn không có lý do, sẽ tính cho đội vi phạm một lần hội ý. Nếu không tính lần hội ý thì tính một lỗi kỹ thuật “B” và lỗi này được ghi đối với HLV của đội vi phạm.

19.3.7 Nếu việc thay người được yêu cầu trong thời gian hội ý hay trong thời gian nghỉ giữa hiệp, cầu thủ vào thay phải báo cáo cho trọng tài ghi điểm trước khi vào thi đấu.

19.3.8 Cầu thủ ném phạt có thể được thay như sau:

– Việc yêu cầu thay người phải được tiến hành trước khi cơ hội thay người kết thúc đối với quả ném phạt đầu tiên hay chỉ một quả ném phạt.

– Bóng trở thành bóng chết sau quả ném phạt cuối cùng hay chỉ một quả ném phạt.

19.3.9 Cầu thủ ném phạt được thay khi:

– Cầu thủ đó bị chấn thương.

– Cầu thủ đó vi phạm lỗi thứ 5

– Cầu thủ đó bị truất quyền thi đấu.

Nếu cầu thủ ném phạt được thay sau khi bóng trở thành bóng chết sau quả ném phạt cuối cùng hay chỉ một quả ném phạt, đối phương cũng có thể được thay một cầu thủ với điều kiện việc yêu cầu thay người đó được thực hiện trước khi bóng trở thành bóng sống của quả ném phạt cuối hay chỉ có một quả ném phạt.

19.4 Những hạn chế:

19.4.1 Không được phép thay người giữa hay sau một quả hay nhiều quả ném phạt, của một lần xử phạt lỗi cho đến khi bóng trở thành bóng chết lần nữa, sau khi đồng hồ thi đấu đang tiếp tục tính thời gian.

Ngoại trừ :

– Một lỗi vi phạm giữa các lần ném phạt. Trong trường hợp này các quả ném phạt sẽ được hoàn thành và việc thay người sẽ được tiến hành trước khi xử phạt lỗi mới.

– Một lỗi vi phạm trước khi bóng trở thành bóng sống sau quả ném phạt cuối hay một quả ném phạt. Trong trường hợp này việc thay người sẽ được phép tiến hành trước khi xử phạt lỗi mới.

– Một lỗi vi phạm xảy ra khi trở thành bóng sống sau quả ném phạt cuối hoặc một quả ném phạt. Trong trường hợp này thay người sẽ được tiến hành trước khi thực hiện phát bóng .

Trong trường hợp có nhiều đợt ném phạt do xử phạt nhiều lỗi thì mỗi lần xử phạt sẽ được xử lý riêng biệt.

19.4.2 Việc thay người sẽ không được phép đối với đội ghi điểm khi đồng hồ thi đấu đã dừng lại sau quả ném rổ thành công ở 2 phút cuối cùng của hiệp thi đấu thứ tư hay 2 phút cuối của các hiệp phụ trừ khi trọng tài cho dừng trận đấu hay đội không ghi điểm được quyền thay người.

 1. ĐIỀU 20: LUẬT THI ĐẤU – ĐỘI THUA VÌ BỊ TRUẤT QUYỀN THI ĐẤU

20.1 Luật quy định:

Một đội sẽ bị thua cuộc vì bị truất quyền thi đấu nếu :

– 15 phút sau khi trận đấu bắt đầu, đội nào không có mặt hoặc không đủ năm (5) cầu thủ sẵn sàng thi đấu trên sân.

– Có những hành động nhằm ngăn cản trận đấu.

– Từ chối thi đấu sau khi được trọng tài giải thích về sự việc xảy ra.

20.2 Xử phạt:

20.2.1 Đội đối phương sẽ thắng với tỉ số điểm là 20/0 điểm. Hơn nữa, đội bị tước quyền thi đấu sẽ nhận 0(không) điểm trong bảng xếp hạng.

20.2.2 Đối với cuộc thi đấu có trận lượt đi và lượt về (sân nhà – sân khách) tính tổng số điểm hay đối với cuộc thi đấu thêm để chọn đội tốt nhất trong ba đội thì đội bị truất quyền thi đấu trong trận thi đấu thứ nhất, thứ hai hay thứ ba sẽ bị loại khỏi loạt đấu tranh giải hoặc đấu thêm do bị truất quyền thi đấu. Điều này không áp dụng trong đấu loại vòng bảng 5 đội.

 1. ĐIỀU 21: LUẬT BÓNG RỔ – ĐỘI THUA VÌ BỎ CUỘC

21.1 Luật quy định:

Một đội sẽ bị xử thua vì bỏ cuộc nếu trong trận đấu một đội có số cầu thủ ít hơn đội đối phương

2 cầu thủ trên sân thi đấu.

21.2 Xử phạt :

21.2.1 Nếu đội đang dẫn điểm được xử thắng cuộc thì sẽ giữ nguyên số điểm ở thời điểm trận đấu bị dừng lại. Nếu đội đang thua điểm lại được xử thắng thì tỉ số điểm sẽ được ghi là 2/0. Đội bỏ cuộc sẽ được 1 điểm trong bảng xếp hạng.

21.2.2 Đối vớ i cuộc thi đấu hai lượt (sân nhà – sân khách) thì tổng số điểm của đội bỏ cuộc trong trận đấu đầu tiên hoặc trận đấu thứ hai sẽ bị mất điểm vì “Bỏ cuộc”.

CHƯƠNG V: PHẠM LUẬT

 1. ĐIỀU 22: PHẠM LUẬT

22.1 Định nghĩa

Phạm luật là sự vi phạm những điều luật.

22.2 Xử phạt

Bóng được trao cho đối phương để phát bóng biên ở vị trí gần nơi diễn ra vi phạm luật nhất, ngoại trừ ở sau bảng rổ và các quy định được ghi trong điều luật.

 1. ĐIỀU 23: LUẬT BÓNG RỔ – CẦU THỦ Ở NGOÀI BIÊN VÀ BÓNG Ở NGOÀI BIÊN

23.1 Định nghĩa 

23.1.1 Một cầu thủ ở ngoài biên khi có một phần thân thể tiếp xúc với mặt ngoài đường biên hoặc chạm vật gì khác ở trên không hoặc ở ngoài đường biên.

23.1.2 Bóng ở ngoài đường biên khi bóng chạm:

Một cầu thủ hoặc một người khác ở ngoài đường biên.

Ở ngoài sân hoặc vật gì ở ngoài sân, ở trên không hoặc ở ngời đường biên

Giá đỡ bảng rổ hoặc mặt sau của bảng hoặc bất cứ vật gì ở phía trên cao sân thi đấu.

23.2 Luật quy định

23.2.1 Bóng ra biên do cầu thủ sau cùng chạm bóng hay bị bóng chạm trước khi bóng ra biên, thậm chí bóng chạm bất cứ vật gì khác không phải là một cầu thủ.

23.2.2 Nếu bóng ra ngoài biên bởi một cầu thủ chạm vào ở trong sân hay ra ngời đường biên thì cầu thủ đó là người làm bóng ra biên.

23.2.3 Nếu một hoặc nhiều cầu thủ di chuyển tới khu vực không được phép hoặc tới sân sau của đội mình khi có bóng trong tay thì thực hiện nhảy tranh bóng.

 1. ĐIỀU 24: LUẬT BÓNG RỔ – LUẬT DẪN BÓNG

24.1 Định nghĩa 

24.1.1 Một lần dẫn bóng bắt đầu khi một cầu thủ giành được quyền kiểm soát bóng sống trên sân, ném, đập, lăn hoặc dẫn bóng trên mặt sân và chạm bóng một lần nữa trước khi bóng chạm một cầu thủ khác.

– Lần dẫn bóng được kết thúc khi hai tay cầu thủ đồng thời chạm bóng hoặc bóng nằm trong 1 hoặc cả 2 tay.

– Trong khi dẫn bóng có thể ném bóng vào không khí với điều kiện là bóng chạm mặt sân hay cầu thủ khác trước khi tay của cầu thủ dẫn bóng đó chạm bóng lần nữa.

– Không có giới hạn số bước khi bóng không tiếp xúc với tay của cầu thủ.

24.1.2 Một cầu thủ bất ngờ tuột bóng và sau đó giành lại được quyền kiểm soát bóng sống trên sân được xem là vụng về với bóng.

24.1.3 Không coi là dẫn bóng trong các trường hợp sau:

– Ném rổ thành công .

– Vụng về với bóng khi bắt đầu hoặc kết thúc lần dẫn bóng.

– Cố gắng giành quyền kiểm soát bóng bằng cách hất bóng trong khi tranh giành bóng với cầu thủ khác.

– Hất bóng khỏi quyền kiểm soát bóng của cầu thủ khác.

– Cắt một đường chuyền và giành kiểm soát bóng.

– Tung bóng từ tay này sang tay kia và bắt bóng trước khi bóng chạm mặt sân, nhưng không được phạm luật chạy bước.

24.2 Luật quy định

Một cầu thủ không được dẫn bóng lần thứ hai sau khi đã kế t thúc lần dẫn bóng thứ nhất, trừ khi giữa hai lần dẫn bóng cầu thủ đó mất quyền kiểm soát bóng do:

– Một lần ném rổ.

– Bóng chạm một cầu thủ đối phương.

– Chuyền bóng hoặc vụng về khi chạm hay bị chạm bởi một cầu thủ khác.

 1. ĐIỀU 25: LUẬT BÓNG RỔ – LUẬT CHẠY BƯỚC

25.1 Định nghĩa

25.1.1 Chạy bước là di chuyển trái luật theo bất kỳ hướng nào của một hoặc hai chân vượt quá những quy định của điều luật này khi đang cầm bóng sống trên sân.

25.1.2 Một chân trụ được xác định khi một cầu thủ cầm bóng sống trên sân bước một bước hoặc nhiều bước về bất kỳ hướng nào với cùng một chân trong khi chân kia được giữ ở điểm tiếp xúc với mặt sân thì gọi là chân trụ.

25.2 Luật quy định

25.2.1 Hình thành chân trụ đối với một cầu thủ bắt bóng sông trên sân khi:

– Đứng bằng cả hai chân trên sân thi đấu.

* Khi một bàn chân được nhấc lên thì bàn chân kia trở thành chân trụ. – Khi di chuyển hay dẫn bóng:
* Nếu một chân chạm sân thi đấu thì chân đó trở thành chân trụ.

* Nếu cả hai chân đều nhấc khỏi mặt sân và đồng thời chạm mặt sân bằng hai bàn chân, một bàn chân được nhấc lên, thì bàn chân kia trở thành chân trụ.

* Nếu một cầu thủ có thể nhảy lên bằng hai chân và tiếp sân thi đấu bằng một chân thì chân đó trở thành chân trụ. Nếu một cầu thủ nhảy lên và tiếp sân thi đấu bằng cả hai chân thì không có chân nào là chân trụ.

25.2.2 Di chuyển với bóng của một cầu thủ vừa hình thành được chân trụ trong khi kiểm soát bóng sống trên sân:

– Trong khi đứng bằng cả hai chân trên sân thi đấu:

* Bắt đầu dẫn bóng chân trụ không được nhấc lên trước khi bóng rời tay.

* Chuyền bóng hay ném bóng vào rổ, cầu thủ có thể nhảy lên bằng chân trụ nhưng không được để chạm lại sân thi đấu trước khi bóng rời tay.

– Trong khi di chuyển hay dẫn bóng:

* Bắt đầu dẫn bóng, chân trụ không được phép nhấc lên trước khi bóng rời tay.

* Chuyền hay ném rổ, cầu thủ có thể bật nhảy bằng chân trụ hay cả hai chân đồng thời nhưng bóng phải rời khỏi tay trước khi chân được hạ xuống tiếp xúc với sân thi đấu.

25.2.3 Cầu thủ bị ngã, nằm hay ngồi trên sân thi đấu:

– Một cầu thủ được phép cầm bóng khi, đang nằm hoặc đang ngồi trên sân giành được quyền kiểm soát bóng.

– Vi phạm luật nếu cầu thủ này trượt, lăn hay cố gắng đứng dậy trong khi cầm bóng.

 1. ĐIỀU 26: LUẬT BÓNG RỔ – LUẬT 3 GIÂY

26.1 Luật quy định

26.1.1 Một cầu thủ của đội đang kiểm soát bóng sống ở phần sân trước không được ở trong khu vực giới hạn của đối phương liên tục quá 3 giây khi đồng hồ thi đấu đang chạy.

26.1.2 Cho phép thừa nhận với một cầu thủ :

– Cố gắng rời khỏi khu vực giới hạn.

– Ở trong khu vực giới hạn khi cầu thủ đó hay đồng đội đang thực hiện động tác ném rổ và bóng đang rời tay hay bóng vừa rời tay cầu thủ có động tác ném rổ.

– Ở trong khu vực giới hạn chưa đến 3 giây, được phép dẫn bóng ném rổ.

26.1.3 Để xác định một cầu thủ ở ngoài khu vực giới hạn, anh ta phải đặt hai bàn chân ở ngoài khu vực giới hạn.

 1. ĐIỀU 27: LUẬT BÓNG RỔ – CẦU THỦ BỊ KÈM SÁT

27.1 Định nghĩa

Một cầu thủ đang cầm bóng sống trên sân thi đấu bị kèm chặt bởi một đối phương đang trong vị trí phòng thủ tích cực với cự ly không quá 1 mét.

27.2 Luật quy định

Một cầu thủ đang giữ bóng bị kèm sát trong 5 giây phải chuyền bóng, ném rổ hoặc dẫn bóng.

 1. ĐIỀU 28: LUẬT 8 GIÂY

28.1 Định nghĩa

28.1.1 Phần sân sau của một đội bao gồm rổ của đội đó, phần bật nảy lại của bảng rổ và phần sân được giới hạn bởi đường cuối sân phía sau rổ của đội đó, các đường biên dọc và đường giữa sân.

28.1.2 Phần sân trước của một đội gồm: rổ của đối phương và phần trước bảng rổ và phần sân đó được giới hạn bởi đường cuối sân phía sau rổ của đối phương, hai đường biên dọc và mép trong của đường giữa sân gần rổ đối phương.

28.1.3 Bóng ở phần sân trước của đội khi:

– Bóng chạm vào phần sân trước.

– Bóng chạm vào một cầu thủ hay trọng tài có một bộ phận cơ thể của cầu thủ hay trọng tài tiếp xúc với phần sân trước..

28.2 Luật quy định

28.2.1 Bất cứ một cầu thủ nào giành được quyền kiểm soát bóng sống ở phần sân sau của đội mình phải nhanh chóng chuyển bóng sang phần sân trước trong thời gian 8 giây.

28.2.2 Khoảng thời gian 8 giây sẽ tiếp tục được tính khi đội đang kiểm soát bóng được quả ném phát bóng ở phần sân sau do:

– Đối phương làm bóng ra biên,

– Một cầu thủ của đội đó bị chấn thương,

– Một tình huống nhảy tranh bóng.

– Một lỗi kép.

– Huỷ bỏ lỗi phạt của cả hai đội.

 1. ĐIỀU 29: LUẬT 24 GIÂY

29.1 Định nghĩa

29.1.1 Bất cứ một cầu thủ nào giành được quyền ki ểm soát bóng sống trên sân thi đấu, đội của cầu thủ đó phải cố gắng ném rổ trong vòng 24 giây.

Để được công nhận là một lần ném rổ trong 24 giây phải tuân thủ những điều kiện sau:

– Bóng phải rời tay cầu thủ ném rổ trước khi đồng hồ 24 giây báo tín hiệu âm thanh.

– Sau khi bóng đã rời khỏi tay cầu thủ ném rổ, bóng phải chạm vào vòng rổ hay lọt vào trong rổ.

29. 1.2 Khi cố gắng thực hiện quả ném rổ hoặc khi gần kết thúc khoảng thời gian 24 giây và có tín hiệu âm thanh báo mà bóng đang bay trên không thì:

– Không vi phạm luật nếu bóng vào rổ, tín hiệu âm thanh của đồng hồ 24 giây sẽ bị huỷ bỏ và quả ném rổ được tính điểm.

– Không vi phạm luật nếu bóng chạm vòng rổ nhưng không vào rổ, tín hiệu âm thanh của đồng hồ 24 giây sẽ bị huỷ bỏ và trận đấu sẽ tiếp tục.

– Vi phạm luật được tính nếu bóng chạm vào bảng rổ (không phải là vòng rổ) hay trượt vòng rổ trừ khi đối phương dành quyền kiểm soạt bóng một cách chắc chắn, trong trường hợp này tín hiệu âm thanh của đồng hồ 24 giây sẽ bị huỷ bỏ và trận đấu sẽ được tiếp tục.

Tất c ả những giới hạn liên quan tới sự can thiệp vào bóng trong tấn công và trong phòng thủ sẽ được áp dụng.

29.2 Thủ tục

29.2.1 Nếu đồng hồ 24 giây bị lỗi trọng tài có thể dừng ngay trận đấu lại miễn là không đưa một trong hai đội vào tình huống bất lợi.

Đồng hồ 24 giây sẽ được sửa lại và quyền kiểm soát bóng được trao cho đội đã kiểm soát bóng trước đó.

29.2.2 Nếu trọng tài cho dừng trận đấu lại vì một lý do chính đáng mà không liên quan tới đội nào, khoảng thời gian 24 giây mới sẽ được bắt đầu tính và quyền kiểm soát bóng được trao lại cho đội đã kiểm soát bóng trước đó.

Tuy nhiên, theo nhận định của các trọng tài một đội đang trong tình huống không có lợi, đồng hồ 24 giây sẽ tiếp tục chạy tiếp từ thời gian trận đấu bị dừng.

29.2.3 Nếu đồng hồ 24 giây phát tín hiệu âm thanh nhầm khi một đội đang kiểm soát bóng hay không có đội nào có quyền kiểm soát bóng, tín hiệu sẽ bị huỷ bỏ và trận đấu sẽ tiếp tục.

Tuy nhiên, theo nhận định của các trọng tài nếu đội đang kiểm soát bóng đang trong tình huống không có lợi, trận đấu sẽ được dừng lại, đồng hồ 24 giây sẽ được sửa lại và bóng sẽ được trao cho đội đó.

 1. ĐIỀU 30: LUẬT BÓNG RỔ – BÓNG TRỞ VỀ SÂN SAU

30.1 Định nghĩa

30.1.1 Bóng trở về phần sân sau của đội khi :

– Bóng chạm vào phần sân sau.

– Bóng chạm vào một cầu thủ hay một trọng tài mà có một phần cơ thể tiếp xúc với phần sân sau.

30.1.2 Bóng trở về phần sân sau phạm luật khi một cầu thủ của đội đang kiểm soát bóng sống:

– Lần chạm bóng sau cùng ở phần sân trước, sau đó cầu thủ đó hay một đồng đội chạm bóng lần đầu tiên ở phần sân sau.

– Lần chạm bóng sau cùng ở phần sân sau của đội, sau đó bóng được chạm ở phần sân trước và một một cầu thủ hay một cầu thủ đồng đội lại chạm lần đầu tiên ở phần sân sau.

Những quy định này được áp dụng cho mọi tình huống ở phần sân trước của một đội kể cả những quả phát bóng biên.

30.2 Luật quy định: Một cầu thủ đang kiểm soát bóng ở phần sân trước không được đưa bóng trở về sân sau.

 1. ĐIỀU 31: LUẬT BÓNG RỔ – CAN THIỆP VÀO BÓNG

31.1 Định nghĩa 

31.1.1 Một quả ném rổ hay một quả ném phạt

– Bắt đầu khi bóng rời tay một cầu thủ có động tác ném rổ

– Kết thúc khi bóng:

* Vào rổ trực tiếp từ phía trên và nằm trong rổ hay lọt qua rổ.

* Không có khả năng lọt vào rổ.

* Chạm vào vòng rổ.

* Chạm mặt sân thi đấu.

* Bóng trở thành bóng chết.

31.2 Luật quy định

31.2.1 Can thiệp vào bóng trong lần ném rổ diễn ra khi một cầu thủ chạm bóng trong khi bóng bay ở trên vòng rổ và:

– Bóng bay xuống vào rổ.

– Sau khi bóng chạm vào bảng rổ.

31.3.1 Những quy định về can thiệp vào bóng tấn công áp dụng cho tới khi:

– Bóng không có khả năng lọt vào vòng rổ trong lần ném rổ.

– Bóng đã chạm vào vòng rổ.

31.2.4. Việc can thiệp vào bóng xảy ra trong lần ném rổ khi:

Một cầu thủ chạm vào rổ hay bảng rổ trong khi bóng tiếp xúc với vòng rổ.

Một cầu thủ tiếp xúc với bóng từ phía dưới rổ và chạm vào bóng.

Một cầu thủ phòng thủ chạm vào bóng hay rổ trong khi bóng trong rổ và ngăn không cho bóng lọt vào rổ.

Trọng tài nhận thấy một cầu thủ phòng ngự tác động vào bảng rổ hay vòng rổ nhằm ngăn cản bóng vào rổ.

Trọng tài nhận thấy một cầu thủ tấn công tác động vào bảng rổ hay vòng rổ nhằm đưa bóng vào rổ.

31.2.5 Việc can thiệp vào bóng xảy ra trong một lần ném phạt khi:

– Một cầu thủ chạm vào bóng, rổ hay bảng rổ trong khi bóng có khả năng vào rổ thì được thêm một hay nhiều quả ném phạt nữa.

– Một cầu thủ tiếp xúc với bóng từ phía dưới rổ và chạm vào bóng.

– Trọng tài nhận thấy trong khi ném quả phạt cuối cùng hay chỉ một quả ném phạt, bóng có khả năng vào rổ và sau khi bóng đã chạm vòng rổ mà một cầu thủ phòng ngự chạm vào bảng rổ hay vòng rổ để lúc lắc ngăn cản không cho bóng vào rổ.

– Trọng tài nhận thấy trong khi ném quả phạt cuối cùng hay chỉ một quả ném phạt, bóng có khả năng vào rổ và sau khi bóng đã chạm vòng rổ mà một cầu thủ tấn công chạm vào bảng rổ hay vòng rổ để tác động thêm hỗ trợ cho bóng vào rổ.

31.2.6 Trong khi bóng đang bay của một quả ném rổ và sau khi:

– Một trọng tài thổi còi.

– Đồng hồ thi đấu phát tín hiệu âm thanh kết thúc hiệp đấu.

– Không một cầu thủ nào chạm bóng sau khi bóng đã chạm vào vòng rổ trong khi bóng vẫn có khả năng vào rổ.

Sẽ áp dụng tất cả những quy định liên quan tới sự can thiệp vào bóng tấn công và phòng thủ 31.3 Xử phạt :

31.3.1 Nếu một cầu thủ t ấn công phạm luật sẽ không được tính điểm. Bóng sẽ được trao cho đối phương để phát bóng tại đường ném phạt được kéo dài, trừ khi những điều khác được nêu trong các điều luật.

31.3.2 Nếu một cầu thủ phòng ngự phạm lỗi, đội tấn công sẽ được:

* Một điểm khi bóng đã được rời tay đối với một quả ném phạt.

* Hai điểm khi bóng đã được rời tay cầu thủ từ khu vực 2 điểm.

* Ba điểm khi bóng đã được rời tay cầu thủ từ khu vực 3 điểm. Nếu bóng đã vào rổ thì tính các điểm.

 

>>>>>>> TẢI BẢN FULL LUẬT BÓNG RỔ – QUY ĐỊNH THI ĐẤU CƠ BẢN VÀ ĐẦY ĐỦ NHẤT tại đây

 

Theo dõi Bóng Rổ Wiki để cập nhật thêm những thông tin hữu ích về bóng rổ. Liên hệ theo vào số hotline 097.135.2626 nếu như bạn muốn đăng ký cho con mình một lớp học bóng rổ chất lượng, chuyên nghiệp nhất nhé.

______________________________________

Thông tin liên hệ chi tiết

Trung tâm Bóng Rổ Wiki
Địa chỉ: Số 50 đường Quan Nhân, Thanh Xuân, Hà Nội
Số hotline: 097.135.2626

[Total: 0    Average: 0/5]